Actievoorwaarden La Vache qui rit 2020 Share a Smile

La Vache qui rit ‘Share a Smile’

Reglement van de La Vache qui rit ‘Share a Smile’ 2020 actie van Bel Nederland B.V.
(hierna te noemen “de Actie”).

Artikel 1. Algemeen

1. De Actie dient ter promotie van het merk La Vache qui rit, specifiek voor de producten La Vache qui rit Cheez Dippers en La Vache qui rit Puntjes. De Actie wordt georganiseerd door Bel Nederland B.V., gevestigd aan Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd (hierna te noemen: “Bel”).

2. De Actie is alleen toegankelijk voor personen:
a. van 12 jaar of ouder (indien jonger dan 18: met toestemming van ouders of wettelijke verzorgers);
b. woonachtig in Nederland;
c. in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.

3. Uitgezonderd van deelname zijn tijdelijke of vaste werknemers (en hun families) van Bel en tijdelijke of vaste werknemers van alle meewerkende bureaus.

4. De Actie loopt alleen in Nederland.

5. Deelname aan de Actie is gratis.

Artikel 2. De Actie

Deel 1 van de Actie vangt aan op 8 juni 2020 (00.01 uur) en eindigt op 28 juni 2020 (23.59 uur) (hierna te noemen: “de Actieperiode 1”). Deel 2 van de Actie vangt aan op 17 augustus 2020 (00.01 uur) en eindigt op 4 oktober 2020 (23.59 uur) (hierna te noemen: “de Actieperiode 2”)

Artikel 2.1. Actieperiode 1 – 8 t/m 28 juni 2020
2.1.1. Deelname
1. Deelnemen aan Actieperiode 1 doe je door eigen videomateriaal te plaatsen onder één van de zes campagne advertenties op Facebook (xxlinks) of te plaatsen met de #lachenmetdekoe op Facebook of Instagram.

2. Door videomateriaal te plaatsen zoals hierboven genoemd bevestig je dat:

a. Je akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
b. Je eigenaar bent van het materiaal en de bijbehorende auteursrechten en portretrechten.
c. Je Bel Nederland toestemming geeft dit materiaal te gebruiken binnen het kader van de ‘Share a Smile’ Actie ter promotie van La Vache qui rit tot uiterlijk 31 oktober 2020.

2.1.2. Beoordeling jury
Gedurende Actieperiode 1 beoordeelt Bel Nederland samen met een onpartijdige derde het gedeelde beeldmateriaal. Aan het eind van Actieperiode 1 maakt Bel Nederland middels reactie onder de post op Facebook (xxlinks) en Instagram (xxlinks) de 30 grappigste en de top 10 grappigste video’s bekend.

2.1.3. Toekenning prijzen
1. Tijdens Actieperiode 1 winnen de grappigste 30 video’s twee “Zaterdagavond-pakketten” t.w.v. € 94,- met:
a. Gezelschapsspel 30 Seconds t.w.v. € 31,99
b. Cheez Dippers Naturel t.w.v. € 2,39
c. Pathé Thuis voucher t.w.v. 1 film € 4,95
d. La Vache qui rit sokken t.w.v. € 7,50

2. De leukste/grappigste 10 video’s dingen mee naar een nummer 1, nummer 2 en nummer 3 positie gedurende Actieperiode 2 en de bijbehorende prijzen.

3. Zowel per e-mailadres, als per postadres, kan slechts één keer gewonnen worden.
4. De prijzen zoals genoemd in artikel 2.1.3 onder punt 1. worden uitsluitend toegekend aan de winnaars. De prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild.

5. De gewonnen prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs wordt op 1 adres in Nederland aangetekend bezorgd/afgeleverd.

6. De winnaars van de prijzen krijgen hun prijs uiterlijk 10 juli 2020 thuisgestuurd.

Artikel 2.2. Actieperiode 2 – 17 augustus t/m 4 oktober 2020
2.2.1 Deelnemen
1. Deelnemen aan Actieperiode 2 kan op twee manieren:
a. Door deel te nemen aan Actieperiode 1 en te eindigen in de top 10 leukste video’s dingt een Deelnemer mee naar de hoofdprijzen.
b. Door te stemmen op één van de video’s uit deze top 10 dingt een Stemmer mee naar de stemprijzen.

2.2.2 Stem-onderdeel van Actieperiode 2
1. Van 17 augustus tot 4 oktober 2020 kan er door Stemmers op www.lvqr.nl/actie gestemd worden op de 10 leukste/grappigste video’s uit Actieperiode 1. De stemmer maakt middels het uitbrengen van zijn stem kans op prijzen.

2.2.2.1. Toekenning van prijzen
1. Om deel te nemen aan het Stem-onderdeel van Actieperiode 2 wordt gevraagd om je naam en e-mailadres en de video waarop jij wilt stemmen.

2. Zowel per e-mailadres, als per postadres, kan slechts één keer gestemd worden op de Actie. Bij gebruik van meerdere e-mailadressen voor één persoon of postadres word uitgegaan van fraude en worden prijzen ingetrokken.

3. Na het uitbrengen van de Stem ziet de Stemmer direct of en wat hij/zij gewonnen heeft. Het winnen van een prijs gebeurt op basis van het moment waarop de Stem wordt uitgebracht. Prijzen worden willekeurig toegekend op basis van vooraf door een onafhankelijke derde geselecteerde winmomenten.

4. Tijdens het Stem-onderdeel van Actieperiode 2 kunnen de volgende prijzen gewonnen worden:

a. 2 x 1 Nintendo Switch Lite t.w.v. € 215,- per stuk
b. 2 x 4 toegangskaarten voor attractiepark Duinrell t.w.v. € 100,- per set
c. 2 x tbd
d. 100 x 1 Pathé Thuis voucher t.w.v. € 4,95 per stuk
e. 100 x tbd
f. 100 x La Vache qui rit sokken (1 maat) t.w.v. € 7,50 per stuk

5. Na het winnen van een prijs wordt gevraagd om je NAW-gegevens. Door mee te doen garandeer je dat alle door jouw verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn ingevuld.

6. Zowel per e-mailadres, als per postadres, kan slechts één keer gewonnen worden.

7. De prijzen zoals genoemd in artikel 2.2.2.1 onder punt 4. worden uitsluitend toegekend aan de winnaars. De prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild.

8. De gewonnen prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs wordt op 1 adres in Nederland aangetekend bezorgd/afgeleverd.

9. De winnaars van de prijzen krijgen hun prijs uiterlijk 10 oktober 2020 thuisgestuurd.

10. Indien je daartoe je toestemming hebt gegeven, door middel van het daarvoor bestemde vakje op het deelnameformulier, mag Bel je van tijd tot tijd informeren over haar producten, diensten en andere acties. Bel zal je gegevens niet aan derden verstrekken. Indien je geen informatie van Bel meer wenst te ontvangen, kun je je hiervoor afmelden via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

2.2.3 Top 10 video onderdeel van Actieperiode 2
1. Van 17 augustus tot 4 oktober 2020 kan er door Stemmers op www.lvqr.nl/actie gestemd worden op de 10 leukste/grappigste video’s uit Actieperiode 1. Op maandag 5 oktober worden de top 3 winnende video’s op Facebook, Instagram en per mail bekendgemaakt.

2.2.3.1. Toekennen van prijzen

1. De maker van de video met de meeste stemmen wint twee Nintendo Switch Lite game consoles t.w.v. € 430,-. De winnaar ontvangt één prijs zelf en mag er één weggeven aan een bekende naar eigen keuze.

2. De maker van de video die op de tweede plaats eindigt wint twee sets van 4 toegangskaarten voor attractiepark Duinrell t.w.v. € 200,-. De winnaar ontvangt één prijs zelf en mag er één weggeven aan een bekende naar eigen keuze.

3. De maker van de video die op de derde plaats eindigt wint twee vouchers voor een jaarabonnement op tbd. De winnaar ontvangt één prijs zelf en mag er één weggeven aan een bekende naar eigen keuze.

4. Zowel per e-mailadres, als per postadres, kan slechts één keer gewonnen worden.

5. De gewonnen prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs wordt op 1 adres in Nederland aangetekend bezorgd/afgeleverd.

6. De winnaars van de prijzen krijgen hun prijs uiterlijk 10 oktober 2020 thuisgestuurd.

Artikel 3. Gegevens

3.1 Gegevens tijdens Actieperiode 1
1. Na de bekendmaking van de 30 leukste/grappigste uit Actieperiode 1 zullen we de inzender vragen zijn/haar NAW-gegevens en e-mailadres per privé-bericht op Facebook of Instagram naar ons toe te sturen. Middels jouw reactie garandeer je dat alle door jouw verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn ingevuld.

3.2. Gegevens tijdens Actieperiode 2
1. Nadat je je stem uit hebt gebracht krijg je direct te zien of en wat je gewonnen hebt. We vragen je dan je NAW-gegevens zodat we jouw prijs naar je toe kunnen sturen. Je garandeert dat alle door jouw verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn ingevuld.

2. Indien je daartoe je toestemming hebt gegeven door middel van het daarvoor bestemde vakje op het deelnameformulier, mag Bel je van tijd tot tijd informeren over haar producten, diensten en andere acties. Bel zal je gegevens niet aan derden verstrekken. Indien je geen informatie van Bel meer wenst te ontvangen, kun je dit aangeven onderaan de nieuwsbrief.

Artikel 5. Disclaimer en voorwaarden

Op deze Actie en op elk ander gebruik van de website www.lvqr.nl en www.lvqr.nl/actie zijn onze voorwaarden en disclaimer, zoals op deze website vermeld, van toepassing.

Artikel 6. Overig

1. Bel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of gebruikmaking van de prijs, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Bel.

2. Bel kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door Bel of aan de Actie meewerkende partijen in welke vorm dan ook. Ook kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen.

3. Bel draagt geen verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard voortvloeiende uit de toekenning, in ontvangst nemen en accepteren van de op grond van de Actie toegekende prijs.

4. Bel behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar naar haar redelijk oordeel frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.

5. Bel behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of de Actie stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

6. Deelname aan de Actie impliceert dat je akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Bel in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.

7. Behoudens het bepaalde in artikel 2, zal er geen enkel contact over de Actie plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Bel.

8. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Bel Nederland B.V., via de consumentendienst website: https://contact.groupe-bel.com/VF47_WeBCase , schriftelijk t.a.v. de Afdeling Marketing, Postbus 1306, 4145 ZG te Schoonrewoerd, door te mailen naar contact@lvqr.nl of via de Nederlandse Facebook-pagina van La Vache qui rit. Er dient binnen drie weken na ontvangst van de klacht digitaal, schriftelijk dan wel telefonisch contact op te worden genomen door Bel.

9. Op de Actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.

10. De Actie wordt beheerst door Nederlands recht.